Pressmeddelande – Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har tagit beslut om en energipolitisk ståndpunkt

Socialdemokraternas medlemmar i Oskarshamns kommun har nu beslutat om vad vi tycker och vilka värden som ska vara vägledande för våra förtroendevalda i det fortsatta arbetet. De ståndpunkter som nu har antagits kommer att vara vägledande i det fortsatt arbetet för vår kommunfullmäktigegrupp, säger Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun. Socialdemokraternas medlemmar har…

Läs mer

Energipolitisk ståndpunkt

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har vid sitt representantskap 22 maj beslutat om vad vi tycker i flera energipolitiska frågor och hur vi vill att Oskarshamns kommun ska arbeta med dessa frågor.

Oskarshamns kommun ska bidra till den gröna omställningen i Sverige! Oskarshamns kommun har tagit ett stort ansvar för Sveriges energiförsörjning! Oskarshamns kommun har sedan 60-talet tagit ett stort ansvar för Sveriges energiförsörjning. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk av typen lättvattenreaktor byggdes på Simpevarpshalvön i Oskarshamn. Byggstarten var 1966. Därefter har ytterligare två konventionella reaktorer byggts i…

Läs mer

Klart med styre av Oskarshamns kommun

Vi, socialdemokrater, fortsätter att styra tillsammans med Moderaterna. Det har varit långa förhandlingar och vi har fått ge och ta i förhandlingarna. Vi har nu ett resultat som innebär att vi får igenom flera av våra vallöften samtidigt som vi tillsammans med Moderaterna får vara med och utveckla Oskarshamns kommun under kommande år. I den…

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2022-2026

EN FÖRSKOLA MED BARNEN I FOKUS Alla barn ska få möjlighet att möta en trygg famn i förskolan. Därför vill vi satsa på en utbyggd förskola med mer personal och lokaler i takt med att kommunen växer. Våra minsta invånare ska få möta utbildad personal som möter dem utifrån deras behov. Vi har gjort en…

Läs mer

Vallöfte – En hållbar miljö i hela kommunen

Klimatförändringar är ett av de framtidshot som oroar oss svenskar mest. Vi har de senaste åren sett värmeböljor över hela norra jordklotet, och svårkontrollerade skogsbränder i vårt närområde. I Kalmar län råder ofta brist på dricksvatten på grund av torka. Vi vill att Oskarshamns kommun vidtar flera åtgärder för att bidra till ett mer hållbart…

Läs mer

Vallöfte – Renovering av Elefanten

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på att Oskarshamns kommun ska ge det kommunala bostadsbolaget Byggebo i uppdrag att renovera och rusta upp äldreboendet Elefanten. Oskarshamns kommun hyr idag boendet av Byggebo. Jag har haft kontakt med flera medarbetare som arbetar på boendet. För mig är det tydligt att föreligger ett behov av att…

Läs mer

Vallöfte – Stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott och den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Det är vanligast att en kvinna blir utsatt för våld av en man som hon har eller har haft en relation med. För oss socialdemokrater är det övergripande målet att mäns våld mot kvinnor och våld i…

Läs mer

Vallöfte – Satsningar i Figeholm

Under våren och hösten har vi knackat många dörrar och genomfört flera samtal med invånare i Figeholm. För oss är det en möjlighet att lyssna till vad människor tycker och tänker om olika saker. Samtalen i Figeholm har gjort att vi vill genomföra följande satsningar: Hopptorn vid BredvikenVi vill muddra vid Bredvikens badplats för att…

Läs mer

Handslag med Kommunal

Fackligt-politiskt handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal Den här överenskommelsen mellan Kommunal och Socialdemokraterna handlar om framtiden och vilken politisk utveckling vi vill se efter valet den 11 september. Utgångspunkten tar vi i arbetarnas vardag och vår gemensamma vilja att skapa ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi delar samma uppfattning om vad som…

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften för barn och unga

EN FÖRSKOLA MED BARNEN I FOKUS Alla barn ska få möjlighet att möta en trygg famn i förskolan. Därför vill vi satsa på en utbyggd förskola med mer personal och lokaler i takt med att kommunen växer. Våra minsta invånare ska få möta utbildad personal som möter dem utifrån deras behov. Vi har gjort en…

Läs mer
facebook Twitter Email