Motions- och nomineringsstopp till arbetarekommunens årsmöte

Arbetarekommunens styrelse har beslutat att det är motions- och nomineringsstopp till årsmötet den 31 december. Det innebär att sista dag att lämna in motioner och föreslå/nominera personer till arbetarekommunen är den 31 december. Årsmötet genomförs i mars och separat kallelse kommer senare.

Du sänder ditt förslag/nominering till sap.oskarshamn@gmail.com senast 31 december.

Arbetarekommunens styrelse
Storleken på styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas därefter av årsmötet. Idag består styrelsen av 11 ledamöter, varav ordförande och kassör väljs separat.

Nominering ska ske av ordförande samt fem ledamöter för perioden 2024-2026.

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2024:
Anton Sejnehed, ordförande
Sofia Gerhardsson
Joakim Rylin
Marie Holmgren
Anita Hultgren
Elvis Prakatur

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2025:
Andreas Erlandsson, kassör
Laila Naraghi
Peter Wretlund
Catrin Alfredsson
Rickard Bäck

Två revisorer – 1 år
Storleken på styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas därefter av årsmötet. Idag har vi två revisorer. Nominering ska ske av två revisorer för ett år.

Följande revisorer är valda till årsmötet 2024:
Christina Karlsson
Johnny Maurits

Två revisorsersättare – 1 år
Storleken på styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas därefter av årsmötet. Idag har vi två revisorer. Nominering ska ske av två revisorsersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2024:
Leine Johansson
Anders Österman

En fanbärare samt en ersättare – 1 år
Nominering ska ske av en fanbärare samt en ersättare för ett år.

Följande fanbärare är valda till årsmötet 2024:
Sami Durmishi som fanbärare
Marie Holmgren som ersättare

Ett ombud till Fonus, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.

Följande är valda till årsmötet 2024:
Leif Jonsson som ombud.
Ewa Ståhl som ersättare

Valberedning för arbetarekommunens interna val på ett år
Årsmötet beslutar årligen, på förslag från styrelsen, hur stor valberedningen ska vara. Idag är valberedningen fem personer, varav en sammankallande.

Nominering ska ske av en sammankallande samt fyra ledamöter till valberedningen. Följande ledamöter är valda till årsmötet 2024:
Sven-Åke Johansson, sammankallande
Mona Tegel
Leine Johansson
Carina Feij Nolin
Ingemar Ritzén

facebook Twitter Email