Vallöfte – Renovering av Elefanten

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på att Oskarshamns kommun ska ge det kommunala bostadsbolaget Byggebo i uppdrag att renovera och rusta upp äldreboendet Elefanten. Oskarshamns kommun hyr idag boendet av Byggebo.

Jag har haft kontakt med flera medarbetare som arbetar på boendet. För mig är det tydligt att föreligger ett behov av att renovera boendet. Det handlar både om att förbättra miljön som våra äldre lever i, men också om att få en bättre arbetsmiljö för medarbetare som ska städa golv och liknande, säger Anita Hultgren (S), förste vice ordförande i Socialnämnden.

Byggebo ägs av Oskarshamns kommun och kommunfullmäktige ger bolaget uppdrag i form av ägardirektiv. Här vill vi att Oskarshamns kommun formulerar ett uppdrag till Byggebo om att renovera och rusta upp äldreboendet Elefanten. 

facebook Twitter Email