Pressmeddelande – Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har tagit beslut om en energipolitisk ståndpunkt

Socialdemokraternas medlemmar i Oskarshamns kommun har nu beslutat om vad vi tycker och vilka värden som ska vara vägledande för våra förtroendevalda i det fortsatta arbetet. De ståndpunkter som nu har antagits kommer att vara vägledande i det fortsatt arbetet för vår kommunfullmäktigegrupp, säger Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Socialdemokraternas medlemmar har tagit generella beslut och det är kommunfullmäktigegruppen som kommer att besluta om hur Socialdemokraterna ställer sig till att använda vetot eller ej vid respektive tillfälle som en ansökan om vindkraft och kärnkraft ska prövas. Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp består av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som företräder Socialdemokraterna.

Efter att Socialdemokraternas medlemmar igår beslutat om energipolitiska ståndpunkter så träffades den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för att besluta vad Socialdemokraterna ska tycka i två aktuella vindkraftsetableringar. Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp beslutade att Socialdemokraterna vill använda vetot mot den planerade vindkraftsparken i Bråbo och den planerade vindkraftsparken i Simpevarp.

Vi har beslutat att vi Socialdemokrater säger nej till vindkraftsparkerna i Bråbo och Simpevarp. Vi gör det med utgångspunkten att det inte finns folklig acceptans för etableringarna och för att vi bedömer att påverkan blir för stor på närmiljön och på livskvaliteten, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kortfattat innebär Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun följande:

  • Ska det byggas ny kärnkraft i Sverige så ska Oskarshamns kommun ställa upp och ta ansvar. Det omfattar både som plats för elproduktion och för arbetet med förvaring av använt kärnbränsle.
  • Oskarshamns kommun ska inte säga ja till vindkraftsproduktion som har en stor påverkan på samhället, närmiljö, kultur, naturvärden och livskvalitén för människor i kommunen.
  • Oskarshamns kommun behöver öka takten i energieffektiviseringar.
  • Oskarshamns kommun ska ta fram en solcellsplan för att öka förutsättningarna för etablering av solcellsparker.
  • Varje enskild ansökan om vindkraftsetablering ska prövas av kommunfullmäktige och det är s-gruppen i kommunfullmäktige som avgör hur vi ska ställa oss i den enskilda etableringen utifrån denna ståndpunkt.

Hela den energipolitiska ståndpunkten finns på Socialdemokraternas hemsida, https://www.socialdemokraternaoskarshamn.se/?p=203

facebook Twitter Email