Medlemsträff om nya idrottsanläggningar

Oskarshamns kommun har genomfört flera utredningar om idrottsanläggningar i kommunen. Henrik Andersson, kommundirektör, presenterar under kvällen utredningarna som är klara och svarar på frågor. Oskarshamns kommun har beslutat att göra utredningar för följande idrottsanläggningar: Efter presentationen och frågestund kommer vi att ha en dialog och diskussion om vad vi tycker och tänker. I augusti kommer…

Läs mer

Pressmeddelande – Översyn av redovisning av lokalt partistöd

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att kommunstyrelsen ska besluta om att göra en översyn av redovisningen av lokalt partistöd.

Oskarshamns kommun betalar årligen ut ett partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige. Partistödet uppgår till 11 månadsarvoden för en riksdagsledamot och fördelas genom ett grundstöd och ett mandatbaserat stöd. Partierna ska året efter det att bidraget betalats ut redovisa vad bidraget har använts till. Med anledning av den senaste tidens diskussioner om hur partistöden används…

Läs mer

Barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid

Med en stark tro på att varje barn och ung förtjänar en meningsfull fritid, tar Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ett ansvar för att förverkliga det. Vi har aktivt drivit på att Oskarshamns kommun ska göra insatser för barn och ungas fritid. Årets satsningar på lovaktiviteter för barn och unga samt sommarlovsbiljetter är ett tydligt ställningstagande…

Läs mer

Välkomna att fira första maj i Oskarshamn!

Välkomna att fira första maj i Oskarshamn med oss!

Vi genomför första maj tillsammans med flera fackliga organisationer i Oskarshamn. I år är ambitionen att ha ett tåg igen och tillstånd är sökt av LO. Vi har fortfarande inte fått tillstånd från polisen, men upplägget är planerat till att samling sker kl. 11.00 vid lilla torget och att avmarsch sker klockan 11.15. I Folkets…

Läs mer

Oskarshamns kommun ska vara redo för ny kärnkraft

Våren 2023 beslutade våra medlemmar om energipolitiska ståndpunkter – en samling med våra hållningar i olika energifrågor. Våra ståndpunkter hade växt fram utifrån dialoger och studiebesök. Vid ett medlemsmöte beslutade de socialdemokratiska medlemmarna i Oskarshamns kommun om de energipolitiska ståndpunkterna. Dessa är sedan dess vägledande för alla våra förtroendevalda i sitt arbete. Kortfattat innebär våra…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun

Uttalande från Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun, antaget av årsmötet 2024-03-18. Den ekonomiska krisen pressar vanliga svenskar hårt. Boräntorna gröper hål i hushållskassan och fler och fler hushåll kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Var tredje hushåll uppger att hushållsbudgeten precis går ihop eller går minus varje månad. Och högerregeringens felprioriteringar har tvingat fram…

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Den 18 mars kl. 18.00 bjuder vi in alla medlemmar till årsmöte. Från klockan 17.15 bjuder vi på mat. Samtliga medlemmar ska anmäla sig till årsmötet. Vid årsmötet kommer vi bland annat att behandla frågor såsom: Fullständig dagordning och handlingar är utsända till medlemmar via e-post. Om du önskar att få ta del av handlingarna…

Läs mer

Studiecirklar om Socialdemokraternas kommande partiprogram

Partistyrelsen har utsett elva arbetsgrupper för politikutveckling på lika många områden. De första rapporterna från dessa grupper publicerades strax före jul, med gedigna analyser av samhällsutvecklingen på respektive område. Partistyrelsens kansli har skickat ut ett diskussionsmaterial utifrån dessa analyser. Underlaget kan användas för att lämna in synpunkter till programkommissionens arbete med ett nytt partiprogram. Vi…

Läs mer

Välkommen till en medlemsträff!

Den 22 januari kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in till en medlemsträff. Träffen är i Folkets Park och kommer vid detta tillfälle ha två teman.

Vårt regionråd Peter Wretlund kommer att prata om regionala utvecklingsfrågor. Frågorna är en del av det arbete som Region Kalmar län arbetar med och ingår i Peters ansvarsområde. Socialdemokraterna i Kalmar län har en ny partiombudsman, Cecilia Clausen. Hon kommer att berätta om sig och hur hon ser på sitt uppdrag och framtiden.

Läs mer

Arbetskläder och arbetsskor blir verklighet för fler!

Inför valet 2022 gjorde vi ett handslag med Kommunal i Oskarshamn. Handslaget innehöll flera frågor som vi lovade att driva och om vi fick möjlighet också försöka genomföra. Ett av handslagen gällde arbetskläder och arbetsskor till medarbetare i kvinnodominerade yrken. I budgeten för 2024 satsar vi nu tre miljoner kronor på arbetskläder och arbetsskor till…

Läs mer
facebook Twitter Email