Arbetskläder och arbetsskor blir verklighet för fler!

Inför valet 2022 gjorde vi ett handslag med Kommunal i Oskarshamn. Handslaget innehöll flera frågor som vi lovade att driva och om vi fick möjlighet också försöka genomföra.

Ett av handslagen gällde arbetskläder och arbetsskor till medarbetare i kvinnodominerade yrken.

I budgeten för 2024 satsar vi nu tre miljoner kronor på arbetskläder och arbetsskor till medarbetare inom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Vilka yrkesgrupper som kommer omfattas respektive vad respektive yrkesgrupp ska erbjudas för arbetskläder och arbetsskor kommer att beslutas av respektive nämnd senare.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och därför satsar vi nu tre miljoner kronor på arbetskläder och arbetsskor till verksamheter som är kvinnodominerade. Satsningen är en fortsättning på våra tidigare satsningar om att fler medarbetare ska få arbetskläder och arbetsskor. Nu går vi vidare för att förnya kläderna och för att utöka vilka verksamheter som omfattas, säger Andreas Erlandsson (S), kommunalråd.

facebook Twitter Email