Kontakt till partiet

Postadress:
Rödslevägen 4
572 50 Oskarshamn

Besöksadress till expeditionen:
Döderhultsväg 28
572 31 Oskarshamn

E-post: oskarshamn@socialdemokraterna.se
Telefon: 070-2356315 (till Anton Sejnehed, ordförande)
Telefon: 070-203 74 99 (till Marie Holmgren, sekreterare)
Inbjudningar till utfrågning, debatt eller motsvarande sänds till: oskarshamn@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email