Pressmeddelande – Översyn av redovisning av lokalt partistöd

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att kommunstyrelsen ska besluta om att göra en översyn av redovisningen av lokalt partistöd.

Oskarshamns kommun betalar årligen ut ett partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige. Partistödet uppgår till 11 månadsarvoden för en riksdagsledamot och fördelas genom ett grundstöd och ett mandatbaserat stöd. Partierna ska året efter det att bidraget betalats ut redovisa vad bidraget har använts till.

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om hur partistöden används finns det skäl att göra en översyn av den redovisning som partierna ska lämna in. Översynen ska innebära att det i samband med redovisningen av partistödet för 2024 ska finnas en större transparens för vad partistödet har använts till. Uppdraget för att göra översynen föreslås ges till kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet.

Dagens redovisning är uppenbart för trubbig och ger inte en tillräcklig återspegling av hur partierna har använt de skattemedel som kommunen ger i bidrag genom partistödet. Vi vill genom en översyn öka transparensen för hur partierna använder stödet, säger Andreas Erlandsson (S), kommunalråd.

Diskussionen om hur partistödet används och redovisas har varit stor i hela landet efter Kalla Faktas granskning av Sverigedemokraterna. I Oskarshamns kommun uppgick partistödet 2022 till 29 kronor per invånare, i riket var snittet 49 kronor per invånare. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram ett cirkulär med råd om hur regler för lokalt partistöd kan utformas. Stödet gällande redovisningen av stödet är kortfattat.

I översynen ser vi framför oss att kommunen ska se hur andra kommuner och regionen har gjort samt vilken utveckling av redovisningen som sker på andra ställen i landet. Vi hade också tyckt att det var bra om Sveriges kommuner och regioner (SKR) kunde gå före i frågan om hur redovisningarna kan bli mer transparenta, säger Lucas Lodge (M), kommunalråd.

Kommunstyrelsen förväntas vid sitt sammanträde 2024-06-19 besluta om att en översyn ska genomföras.

facebook Twitter Email