Barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid

Med en stark tro på att varje barn och ung förtjänar en meningsfull fritid, tar Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ett ansvar för att förverkliga det. Vi har aktivt drivit på att Oskarshamns kommun ska göra insatser för barn och ungas fritid. Årets satsningar på lovaktiviteter för barn och unga samt sommarlovsbiljetter är ett tydligt ställningstagande från oss för att främja deras välbefinnande och utveckling.

Att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter under loven är avgörande för att skapa en stimulerande miljö som främjar lärande, kreativitet och social interaktion. Genom att investera i lovaktiviteter möjliggör vi för barn och unga att utforska sina intressen, utveckla nya färdigheter och bygga meningsfulla relationer. Detta skapar inte bara minnesvärda upplevelser, utan också en grund för deras framtida välbefinnande och framgång. Att aktiviteterna är gratis för barn och unga gör också att det är möjligt att delta oavsett ekonomiska hemförhållanden.

Vår satsning på sommarlovsbiljetter för unga är ytterligare ett steg i riktning mot att göra fritidstillgänglighet till en prioritering. Genom att erbjuda gratis kollektivtrafik ger vi unga möjlighet att utforska sin omgivning, delta i olika aktiviteter och träffa vänner utan hinder som ekonomiska svårigheter. Detta främjar inte bara deras oberoende och självständighet, utan också en hållbar och inkluderande samhällsutveckling. Frågan om sommarlovsbiljetter har under året drivits av elevråden på Kristinebergsskolan och Vallhallaskolan, därför känns det bra att vi nu kan gå dessa till mötes och genomföra satsningen.

Våra investeringar i barn och unga är mer än bara en ekonomisk satsning – de är en investering i vår gemensamma framtid. Genom att ge dem resurser och möjligheter att växa och blomstra, skapar vi en starkare och mer hållbar samhällelig grund. Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun är stolta över att stå vid spetsen för denna viktiga satsning och ser fram emot att fortsätta arbeta för att skapa en trygg och givande miljö för alla våra barn och unga. I Oskarshamns kommun ska barn och unga ha rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar i familjen.

Anton Sejnehed
Carina Freij Nolin
Sami Durmishi
Marianne Erlandsson
Patrik Wahlström
Pernilla Loman
Arne Nilsson

Socialdemokraterna i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

facebook Twitter Email