Nominering till kommunala uppdrag

Medlemmar och S-föreningar har möjlighet att nominera till kommunala uppdrag som Socialdemokraterna ska tillsätta. Alla nomineringar skickas till oskarshamn@socialdemokraterna.se och den som nomineras ska vara tillfrågad. Sista dag att nominera är den 12 augusti.

Ersättare i socialnämnden
Socialnämnden ansvarar förenklat för äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättningar samt individ- och familjeomsorg. Vi har fyra ledamöter och fyra ersättare i nämnden.

Ersättare i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen brukar beskrivas som kommunens regering och har ett ansvar för att ha uppsikt över alla andra nämnder. Vi har fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen.

facebook Twitter Email