Medlemsaktiviteter

Välkomna att fira första maj i Oskarshamn!

Välkomna att fira första maj i Oskarshamn med oss!

Vi genomför första maj tillsammans med flera fackliga organisationer i Oskarshamn. I år är ambitionen att ha ett tåg igen och tillstånd är sökt av LO. Vi har fortfarande inte fått tillstånd från polisen, men upplägget är planerat till att samling sker kl. 11.00 vid lilla torget och att avmarsch sker klockan 11.15. I Folkets…

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Den 18 mars kl. 18.00 bjuder vi in alla medlemmar till årsmöte. Från klockan 17.15 bjuder vi på mat. Samtliga medlemmar ska anmäla sig till årsmötet. Vid årsmötet kommer vi bland annat att behandla frågor såsom: Fullständig dagordning och handlingar är utsända till medlemmar via e-post. Om du önskar att få ta del av handlingarna…

Läs mer

Studiecirklar om Socialdemokraternas kommande partiprogram

Partistyrelsen har utsett elva arbetsgrupper för politikutveckling på lika många områden. De första rapporterna från dessa grupper publicerades strax före jul, med gedigna analyser av samhällsutvecklingen på respektive område. Partistyrelsens kansli har skickat ut ett diskussionsmaterial utifrån dessa analyser. Underlaget kan användas för att lämna in synpunkter till programkommissionens arbete med ett nytt partiprogram. Vi…

Läs mer

Välkommen till en medlemsträff!

Den 22 januari kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in till en medlemsträff. Träffen är i Folkets Park och kommer vid detta tillfälle ha två teman.

Vårt regionråd Peter Wretlund kommer att prata om regionala utvecklingsfrågor. Frågorna är en del av det arbete som Region Kalmar län arbetar med och ingår i Peters ansvarsområde. Socialdemokraterna i Kalmar län har en ny partiombudsman, Cecilia Clausen. Hon kommer att berätta om sig och hur hon ser på sitt uppdrag och framtiden.

Läs mer

Motions- och nomineringsstopp till arbetarekommunens årsmöte

Arbetarekommunens styrelse har beslutat att det är motions- och nomineringsstopp till årsmötet den 31 december. Det innebär att sista dag att lämna in motioner och föreslå/nominera personer till arbetarekommunen är den 31 december. Årsmötet genomförs i mars och separat kallelse kommer senare. Du sänder ditt förslag/nominering till sap.oskarshamn@gmail.com senast 31 december. Arbetarekommunens styrelseStorleken på styrelsen föreslås av…

Läs mer

Energipolitisk ståndpunkt

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har vid sitt representantskap 22 maj beslutat om vad vi tycker i flera energipolitiska frågor och hur vi vill att Oskarshamns kommun ska arbeta med dessa frågor.

Oskarshamns kommun ska bidra till den gröna omställningen i Sverige! Oskarshamns kommun har tagit ett stort ansvar för Sveriges energiförsörjning! Oskarshamns kommun har sedan 60-talet tagit ett stort ansvar för Sveriges energiförsörjning. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk av typen lättvattenreaktor byggdes på Simpevarpshalvön i Oskarshamn. Byggstarten var 1966. Därefter har ytterligare två konventionella reaktorer byggts i…

Läs mer

Klart med styre av Oskarshamns kommun

Vi, socialdemokrater, fortsätter att styra tillsammans med Moderaterna. Det har varit långa förhandlingar och vi har fått ge och ta i förhandlingarna. Vi har nu ett resultat som innebär att vi får igenom flera av våra vallöften samtidigt som vi tillsammans med Moderaterna får vara med och utveckla Oskarshamns kommun under kommande år. I den…

Läs mer
facebook Twitter Email