Nominering till kommunala uppdrag

Medlemmar och S-föreningar har möjlighet att nominera till kommunala uppdrag som Socialdemokraterna ska tillsätta. Alla nomineringar skickas till oskarshamn@socialdemokraterna.se och den som nomineras ska vara tillfrågad. Sista dag att nominera är den 12 augusti. Ersättare i socialnämndenSocialnämnden ansvarar förenklat för äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättningar samt individ- och familjeomsorg. Vi har fyra ledamöter och…

Läs mer

Donera ett bidrag till vår kampfond

Skänk ett bidrag till vår lokala kampfond 

Skänk ett bidrag till vår lokala kampfond  Vill du bidra till vårt långsiktiga arbete i Oskarshamns kommun? Den som kan, vill och har möjlighet får gärna skänka ett bidrag till Socialdemokraterna. Bidragen sparar vi i en lokal kampfond för att kunna göra kampanjer, utbildningar och andra insatser. Alla summor är välkomna, stora som små. Bidrag…

Läs mer

Medlemsträff om nya idrottsanläggningar

Oskarshamns kommun har genomfört flera utredningar om idrottsanläggningar i kommunen. Henrik Andersson, kommundirektör, presenterar under kvällen utredningarna som är klara och svarar på frågor. Oskarshamns kommun har beslutat att göra utredningar för följande idrottsanläggningar: Efter presentationen och frågestund kommer vi att ha en dialog och diskussion om vad vi tycker och tänker. I augusti kommer…

Läs mer

Pressmeddelande – Översyn av redovisning av lokalt partistöd

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att kommunstyrelsen ska besluta om att göra en översyn av redovisningen av lokalt partistöd.

Oskarshamns kommun betalar årligen ut ett partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige. Partistödet uppgår till 11 månadsarvoden för en riksdagsledamot och fördelas genom ett grundstöd och ett mandatbaserat stöd. Partierna ska året efter det att bidraget betalats ut redovisa vad bidraget har använts till. Med anledning av den senaste tidens diskussioner om hur partistöden används…

Läs mer

Barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid

Med en stark tro på att varje barn och ung förtjänar en meningsfull fritid, tar Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ett ansvar för att förverkliga det. Vi har aktivt drivit på att Oskarshamns kommun ska göra insatser för barn och ungas fritid. Årets satsningar på lovaktiviteter för barn och unga samt sommarlovsbiljetter är ett tydligt ställningstagande…

Läs mer

Välkomna att fira första maj i Oskarshamn!

Välkomna att fira första maj i Oskarshamn med oss!

Vi genomför första maj tillsammans med flera fackliga organisationer i Oskarshamn. I år är ambitionen att ha ett tåg igen och tillstånd är sökt av LO. Vi har fortfarande inte fått tillstånd från polisen, men upplägget är planerat till att samling sker kl. 11.00 vid lilla torget och att avmarsch sker klockan 11.15. I Folkets…

Läs mer

Oskarshamns kommun ska vara redo för ny kärnkraft

Våren 2023 beslutade våra medlemmar om energipolitiska ståndpunkter – en samling med våra hållningar i olika energifrågor. Våra ståndpunkter hade växt fram utifrån dialoger och studiebesök. Vid ett medlemsmöte beslutade de socialdemokratiska medlemmarna i Oskarshamns kommun om de energipolitiska ståndpunkterna. Dessa är sedan dess vägledande för alla våra förtroendevalda i sitt arbete. Kortfattat innebär våra…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun

Uttalande från Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun, antaget av årsmötet 2024-03-18. Den ekonomiska krisen pressar vanliga svenskar hårt. Boräntorna gröper hål i hushållskassan och fler och fler hushåll kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Var tredje hushåll uppger att hushållsbudgeten precis går ihop eller går minus varje månad. Och högerregeringens felprioriteringar har tvingat fram…

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Den 18 mars kl. 18.00 bjuder vi in alla medlemmar till årsmöte. Från klockan 17.15 bjuder vi på mat. Samtliga medlemmar ska anmäla sig till årsmötet. Vid årsmötet kommer vi bland annat att behandla frågor såsom: Fullständig dagordning och handlingar är utsända till medlemmar via e-post. Om du önskar att få ta del av handlingarna…

Läs mer

Välkommen till en medlemsträff!

Den 22 januari kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in till en medlemsträff. Träffen är i Folkets Park och kommer vid detta tillfälle ha två teman.

Vårt regionråd Peter Wretlund kommer att prata om regionala utvecklingsfrågor. Frågorna är en del av det arbete som Region Kalmar län arbetar med och ingår i Peters ansvarsområde. Socialdemokraterna i Kalmar län har en ny partiombudsman, Cecilia Clausen. Hon kommer att berätta om sig och hur hon ser på sitt uppdrag och framtiden.

Läs mer
facebook Twitter Email