Kommunstyrelsen

Ordförande och vår gruppledare i kommunstyrelsen är Andreas Erlandsson. Hans e-post är andreas.erlandsson@oskarshamn.se och telefon 010-356 00 19

Andreas Erlandsson
Ordförande
Anton Sejnehed
Ledamot
Marie Holmgren
Ledamot
Sofia Gerhardsson
Ledamot
Yvonne Bergvall
Ledamot
Anita Hultgren
Ersättare
width=108
Rickard Bäck
Ersättare
Vakant
Ersättare
facebook Twitter Email