Bildningsnämnden

Ordförande och vår gruppledare i Bildningsnämnden är Anton Sejnehed. Hans e-post är anton.sejnehed@oskarshamn.se och telefon 0491-76 47 56.

Anton Sejnehed
Ordförande
width=103
Carina Freij Nolin
Ledamot
Sami Durmishi
Ledamot
Marianne Erlandsson
Ledamot
Patrik Wahlström
Ersättare
Jörgen Johansson
Ersättare
Arne Nilsson
Ersättare
Pernilla Loman
Ersättare
facebook Twitter Email