Visar alla poster med taggen:Pressmeddelande

Pressmeddelande – Översyn av redovisning av lokalt partistöd

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att kommunstyrelsen ska besluta om att göra en översyn av redovisningen av lokalt partistöd.

Oskarshamns kommun betalar årligen ut ett partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige. Partistödet uppgår till 11 månadsarvoden för en riksdagsledamot och fördelas genom ett grundstöd och ett mandatbaserat stöd. Partierna ska året efter det att bidraget betalats ut redovisa vad bidraget har använts till. Med anledning av den senaste tidens diskussioner om hur partistöden används…

Läs mer
facebook Twitter Email