Vallöfte – Stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott och den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Det är vanligast att en kvinna blir utsatt för våld av en man som hon har eller har haft en relation med. För oss socialdemokrater är det övergripande målet att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra.

Hela samhället behöver göra insatser för att kvinnor ska vara trygga och inte utsättas för våld. I Oskarshamns kommun vill vi göra mer för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för att hjälpa de kvinnor som trots allt utsätts för våld. Vi vill att arbetet en kommun fri från våld ska genomföras i kommunen, säger Marie Holmgren (S), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Oskarshamns kommun har ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med kvinnojouren i Kalmar. Avtalet innebär att kvinnojouren kan utveckla sin verksamhet i Oskarshamns kommun och stödja kvinnor som har eller utsätts för våld.

Socialdemokraterna var drivande för att Oskarshamns kommun skulle skapa ett samarbete med Kvinnojouren och vi vill att samarbetet utvecklas ännu mer, säger Marie Holmgren.

När en kvinna har utsatts för våld är det viktigt att samhället med full kraft agerar för att kvinnan kommer i säkerhet och får hjälp samtidigt som samhällets rättssystem med full kraft agerar mot förövaren.

Vi vill att kvinnor som är våldsutsatta ska ha förtur till lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Ingen kvinna ska behöva utsättas för våld, men när det sker, så ska samhället vara snabbt med att erbjuda kvinnan en väg ut från våldet samtidigt som förövaren ska straffas, säger Frida Bergvall (S), ordförande i Byggebo.

Tre av Socialdemokraternas vallöften i Oskarshamns kommun är:

  • kommunens samarbete med Kvinnojouren ska utvecklas och fortsätta.
  • kvinnor som är våldsutsatta ska ha förtur till lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Ingen kvinna ska behöva utsättas för våld, men när det sker, så ska samhället vara snabbt med att erbjuda kvinnan en väg ut från våldet samtidigt som förövaren ska straffas.
  • arbetet med en kommun fri från våld ska genomföras i Oskarshamns kommun.
facebook Twitter Email