Socialdemokraternas vallöften för barn och unga

EN FÖRSKOLA MED BARNEN I FOKUS

Alla barn ska få möjlighet att möta en trygg famn i förskolan. Därför vill vi satsa på en utbyggd förskola med mer personal och lokaler i takt med att kommunen växer. Våra minsta invånare ska få möta utbildad personal som möter dem utifrån deras behov. Vi har gjort en satsning på att mer personal i förskolan ska få vidareutbilda sig till specialpedagoger. Det gör vi för att barn med olika behov ska få möjlighet att utvecklas i sin takt.

Nya lokaler kommer att möjliggöra mindre barngrupper och att arbetsmiljön blir bättre för både barn och personal.

Barn som går i en förskola med hög kvalitet får lättare att lyckas i skolan. En satsning på förskolan leder därför till att fler barn får lättare att nå kunskapsmålen, när de börjar skolan och samtidigt bryter vi segregationen.

EN SKOLA MED ELEVERNA I FOKUS

Vi tycker att fler barn och unga måste få lyckas i skolan. Därför vill vi satsa på minst två lärare i varje klass för barn och elever i årskurs 1 och 2. Fler lärare i klassrummet gör att eleverna kan få mer stöd och hjälp för att nå kunskapsmålen

Oskarshamns kommun växer och vi blir fler invånare. Det innebär att fler elever kommer att gå i våra skolor. För att klasserna då inte ska bli större behöver vi bygga en ny grundskola, där elever med olika bakgrunder möts av skickliga och utbildade lärare. Det gör, att fler elever når kunskapsmålen samtidigt som vi bryter segregationen.

I vår kommun finns det många skolor, både mindre och några större och alla är lika viktiga för oss. Det är dock dyrare att bedriva en liten skola än en stor. Vi tycker det är bra att barn och unga har en skola i sin närhet och därför vill vi att de mindre skolorna ska få mer resurser så att de kan finnas kvar.

MENINGSFULLA AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

Fler ungdomar ska komma i arbete och därför vill vi satsa på fler sommarjobb samt mer praktik för unga vuxna. Det gör att fler ungdomar får prova på att jobba och får tjäna sina egna pengar. Att fler ungdomar får jobb, gör att de får känna frihet.

Alla barn och unga har rätt till en god uppväxt och aktiv fritid. Storleken på familjens plånbok ska inte avgöra möjligheterna för barn och unga att ha en aktiv och meningsfull fritid. Därför vill vi att kommunen tillsammans med föreningslivet ska erbjuda gratis aktiviteter både inom kultur och idrott för barn och unga under skolloven.

Vi vet också att det blir lugnare och tryggare i samhället när barn och unga får en meningsfull sysselsättning, oavsett om det är ett jobb eller en fritidsaktivitet. 

EN JÄMLIK OCH TILLGÄNGLIG KULTUR

I den kommunala kulturskolan får barn och unga möjlighet att utveckla sina förmågor inom olika konstformer. Det är en verksamhet vi vill fortsätta utveckla och bredda med nya konstformer och kurser, utifrån dialog med barn och unga.

Barn och unga ska också i tidig ålder få möta olika kultur- och konstformer. Därför vill vi att det tas fram en ny skolkulturplan, där barn och unga lovas att få ta del av olika former av kultur och konst under sin tid i förskolan och skolan. Storleken på familjens plånbok ska inte avgöra möjligheterna för barn och unga att få möta kultur och konst.

IDROTT

Barn och unga ska också i tidig ålder få möta olika sporter. Därför vill vi att det tas fram en ny plan, där vi säkerställer att barn och unga, oavsett bostadsort, under sin tid i förskola och skola får möjlighet att prova på olika sporter. Storleken på familjens plånbok ska inte avgöra möjligheterna för barn och unga att få pröva att stå på ett par skridskor eller skidor.

Våra förslag i punktform:

  • Fler ungdomar ska erbjudas kommunala sommarjobb.
  • Kommunen tillsammans med föreningslivet ska erbjuda gratis aktiviteter både inom kultur och idrott för barn och unga under skolloven.
  • Kursutbudet i den kommunala kulturskolan utökas.
  • En ny skolkulturplan tas fram, där barn och unga lovas att få ta del av olika former av kultur och konst under sin tid i förskolan och skolan
  • En idrottsplan tas fram, där vi säkerställer att barn och unga, oavsett bostadsort, under sin tid i förskola och skola får möjlighet att prova på olika sporter.
  • Vidareutbilda medarbetare i förskola och skola till specialpedagoger och speciallärare.
  • Minska barngrupperna i förskolan.
  • Satsa på minst två lärare i varje klass för barn och elever i årskurs 1 och 2. Fler lärare i klassrummet gör att eleverna kan få mer stöd och hjälp för att nå kunskapsmålen.

Kostnad
Vi räknar med att det här kostar ungefär 26 miljoner kronor att genomföra i Oskarshamns kommun.  

facebook Twitter Email