Handslag med Kommunal

Fackligt-politiskt handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal

Den här överenskommelsen mellan Kommunal och Socialdemokraterna handlar om framtiden och vilken politisk utveckling vi vill se efter valet den 11 september.

Utgångspunkten tar vi i arbetarnas vardag och vår gemensamma vilja att skapa ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi delar samma uppfattning om vad som är viktigast för Kommunals medlemmar i Oskarshamns kommun.

Vi vet att det gör stor skillnad vem som styr. Vi vill se till att öka tryggheten i vardagen, skapa fler och bättre arbeten, ha en bra generell välfärd för alla och jämlika villkor. Tillsammans vill vi se till att vanligt folk får det tryggt och rättvist.

Handslaget är ett löfte som Socialdemokraterna ska genomföra när partiet får egen majoritet i Oskarshamns kommun och en inriktning om vad Socialdemokraterna ska driva om partiet behöver förhandla med andra partier.

För att dessa frågor ska genomföras krävs det att Socialdemokraterna får ett starkt stöd i valet den 11 september.

Din röst kan vara avgörande, använd den!

Handslagets innehåll

STÖRRE DELAKTIGHET ATT PÅVERKA SCHEMAT

Medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning ska ha fler schemaalternativ, längre schemaperioder och större delaktighet för att kunna påverka sitt schema. Vi vill bland annat titta på möjligheten till helgscheman och att de arbetsgrupper som vill kan få göra sin schemaplanering. Vi ska också jobba aktivt för rätt till heltid och att ta bort ofrivilliga delade turer.

FLER YRKESGRUPPER INOM ÄLDREOMSORGEN

De arbetsgrupper som är intresserade ska få påbörja ett arbete med att utöka sina arbetsgrupper med fler yrkesgrupper. Det kan till exempel handla om att lokalvårdare anställs i hemtjänsten för att ta över vissa arbetsuppgifter såsom städning. Det gör att undersköterskan kan fokusera på omvårdnadsinsatserna.

TA BORT MINUTSCHEMAN

Minutschema ska ersättas av en fast omsorgskontakt för brukare och större möjlighet till delaktighet för medarbetare att påverka arbetsdagen.

BÄTTRE ANSTÄLLNINGSTRYGGHET FÖR BARNSKÖTARE

Oskarshamns kommun arbetar fram en modell tillsammans med de fackliga organisationerna för hur fler barnskötare och obehöriga vikarier ska kunna få tillgodoräkna sig LAS-dagar (Lagen om anställningsskydd) när de arbetar inom förskolan. Det är en viktig del för att medarbetaren ska få en god arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor.

NY FÖRMÅN FÖR ATT BEHÅLLA KOMPETENS

För att behålla kompetensen inom vård och omsorg kommer vi gemensamt att verka för att förmånen på 80-90-100 införs inom bristyrken i omsorgen, som ett första steg vill vi att den införs från 64 års ålder. Beslut om förmånen tas efter ansökan från medarbetare. Vid beslut ska hänsyn tas till antal arbetsår.
Förmånen innebär att du jobbar 80 procent, får 90 procent av lönen och 100 procent inbetalning till tjänstepensionen.

KOMPETENSUTVECKLING FÖR MEDARBETARE

Oskarshamns kommun ska säkerställa så att medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning som kommunen bedömer är bra för verksamheten. Det är viktigt att insatserna följs av en tydlig plan för hur den nya kompetensen ska tas tillvara i verksamheten.

KARTLÄGGNING AV ARBETSMILJÖN

Oskarshamns kommun ska vid mandatperiodens start göra en kartläggning och plan för en bättre arbetsmiljö för medarbetare inom kost- och städavdelningen samt ta fram en fördjupad kompetensförsörjningsplan för denna verksamhet.

ARBETSKLÄDER OCH ARBETSSKOR TILL MEDARBETARE

Fortsatta satsningar ska genomföras på friskvård, arbetskläder och arbetsskor med fokus på kvinnodominerade yrken. Medarbetarna ska ha stor delaktighet i att påverka val av kläder och skor.

INGEN VINSTJAKT!

Oskarshamns kommun ska behålla kontrollen över den kommunala välfärden och inte sälja ut den till privata bolag som vill göra vinstutdelning till ägarna. Det innebär att vi inte vill sälja ut någon av kommunens verksamheter eller konkurrensutsätta dessa. Vår välfärd är inte till salu.

Handslaget i digitalt format

facebook Twitter Email